Český chmeľ – Tradícia kvality

Český chmeľ – Tradícia kvality
V Českej republike má pestovanie jemného aromatického chmeľu tisícročnú tradíciu a v súčastnosti je
Česko jedným z jeho najväčších producentov na svete.
Český chmeľ patrí k tým najkvalitnejším a často krát ho označujú ako „zelené zlato“. Najväčším
chmelárskym centrom je mesto Žatec. Už v roku 1884 tu bola zriadená Známkovňa chmeľu, aby sa
zabránilo snahám predávať za túto komoditu aj menej hodnotné druhy. Známkovanie znamená,
označovanie a overovanie miestneho pôvodu chmeľu.
Chmeľ sa v Česku pestuje v troch oblastiach. Patria medzi ne – Poohrie – Žatecko, Polabie – Ústecko
a na Hané – Tršicko. V žateckej oblasti je najviac chmeľníc a miestna odroda Žatecký poloraný červeňák
získal certifikát „Chránené označenie pôvodu“.
Základom jedinečnosti žateckého chmeľu sú špecifické prírodné podmienky pre pestovanie v oblasti,
ktorá je chránená Krušnými horami, Doupovskými vrchmi a Českým stredohorím Zároveň k tejto
jedinečnosti prispieva kombinácia pôdnych profilov, nadmorskej výšky, teplôt, svetla a priemerných
zrážok. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, je tento jemný poloraný aromatický chmeľ, používaný
pivovarmi na celom svete, kde má svoje nezastupiteľné miesto.
A ktoré chmele sú najlepšie?
Najlepšie hodnotenou odrodou je Žatecký poloraný červeňák, jemný aromatický chmeľ určený pre druhé
a tretie, prípadne studené chmelenie. Vôňa chmeľových hlavičiek je charakterizovaná ako štandard
vysokej kvality, jedná sa o pravú jemnú chmeľovú vôňu. Chráneným označením pôvodu, môže byť
označený iba jemný aromatický chmeľ Žatecký poloraný červeňák a všetky jeho registrované klony
vypestované v Žateckej chmeľárskej oblasti. Ďalšími odrodami sú napríklad BOR, SLÁDEK, PREMIANT,
HARMONIE a RUBÍN. ktoré sú vhodné pre druhé chmelenie. Odroda chmeľu s názvom AGNUS je
určená pre prvé chmelenie. Z „mladších“ odrôd chmeľu, je to napríklad KAZBEK, ktorý je vďaka
špecifickej citrónovej aróme vhodný i na studené chmelenie a je zaradený do odrôd kategórie flavour
hops. Jeho pôvodnou odrodou je ruský planý chmeľ. Charakteristické vlastnosti, stabilita a robustnosť,
sú zakorenené nielen v rovnako mennej najvyššej hore stredného Kaukazu, ale aj v tejto odrode chmeľu.
Odroda chmelu VITAL, je horskou odrodou, ktorá je okrem pivovarníctva používaná aj pre
farmaceutické a biomediciálne účely. Obsahuje látky xanthnohubol a desmethylxanthohumol, ktoré majú
priaznivý vplyv na ľudské zdravie. V roku 2010 bola zaregistrovaná odroda SAAZ a LATE, jemná,
aromatická, pôvodom zo Žateckého poloraného červeňáku. Vykazuje veľmi podobné vlastnosti ako
„Červeňák“ a navyše dosahuje vyššie výnosy. V rovnakom roku bola zaregistrovaná aj odroda
BOHEMIE, ktorá má svoj genetický pôvod v odrodách SLÁDEK a v odrode Žatecký poloraný červeňák.

Martin Varga
Author: Martin Varga

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *